Štěně RONNY

26.02.2011 23:45

Sobota 26.2.2011 je významný den, jeli jsme si pro nové štěňátko. Cesta z Ostravy příjemně ubíhala a tak jsme po třech a půl hodinách cesty, zazvonili u paní Jaríčkové v Martínkovicích u Broumova.  Setkání bylo srdečné, jak už to u pejskařů bývá.  První nás přišla okouknout fenka Pammy, kamarádka Ronnyho a  za ní už vykukovalo malé, chlupaté klubíčko Ronneček. Má tři měsíce a jmenuje se" RONNY z Jaríčkova dvora". Pejsek nás přivítal a hned se odvážně seznámil i s naším Rockym. Z počátku se trošičku bál, ale za chvíli už byli kamarádi. Je dobře, že je zvyklý cestovat v přepravce a tak při odjezdu nebyl žádný problém. Loučení bylo smutné, ale co se dá dělat. Tak už to u štěňátek bývá, když opouštějí svůj první domov. Paníčci to opláčou více než oni. Náš Rocky nejezdí v přepravce, ale má bezpečnostní pásy. Celou cestu seděl u přepravky Ronečka a sledoval co dělá. Ten unavený z prvních dojmů,  ale celou cestu prospal. Do Ostravy jsme dorazili za tmy a v klidu. Ronneček si nový domov hned prošel a všechno si pořádně prohlédl, hlavně naší kočku Myšku s kocourem Hugem. Pro jistotu si ale před nimi zalezl do přepravky,  kde našel útočiště a usnul. A od té doby jsou všichni nerozluční kamarádi.

Martínkovice

Sedm kilometrů dlouhá vesnička Martínkovice leží na Broumovsku, čtyři

kilometry od Broumova. Je jednou z několika dlouhých přípotočních vsí,

které vznikly ve 13. století v Broumovské kotlině.Benediktíni břevnovského

kláštera, kterým zdejší kraj daroval český král Přemysl Otakar I.,

osídlili úrodné roviny kolem řeky Stěnavy a jejích přítoků. První písemné

zmínky o Martínkovicích pocházejí z roku 1320. Je to kouzelná vesnička,

kde žije asi 550 obyvatel. Malá vesnička a má toho tolik co nabídnout

ze své historie.Například Kostel svatého Jiří a Martina,

Vojenský hřbitov z let 1914 - 1918 a 1939 - 1945, socha Panny Marie

u silnice do Křinic, silniční most přes Březinku a hned dvě Křížové cesty.

           Martínkovice                        Broumovský klášter              

     

   Broumov

Broumov

Nejstarší památkou města je především samo jeho historické jádro na skalním ostrohu, pravidelnou sítí ulic a velkým náměstím - tržištěm. Po obvodu starého města je možné nalézt zbytky městských hradeb a parkánů. Měšťanské domy na středověkých parcelách, vesměs s gotickými zaklenutými sklepy, dostaly svou dnešní podobu v 16., 18. a v 19. století. Dominantou města je Benediktinský klášter. Benediktinský klášter sv. Václava byl založen v polovině 14. stol. na místě staršího hradu a obnovován po požárech v letech 1559, 1664 a 1684. Dnešní stav je výsledkem vrcholně barokní přestavby z let 1728 - 1733, provedené podle projektu K. I. Dientzenhofera. Ten je také autorem návrhů výzdoby vnitřních prostor - prelatury, refektáře a knihovny, realizovaných vynikajícími umělci pražkého baroku - štukatérem B. Spinettim, freskaři J. K. Kovářem a J. Hagerem, malíři J. P. Molitorem a F. A. Schefflerem. Součástí kláštera je Muzeum Broumovska. V areálu kláštěra se také nachází kostel sv. Vojtěcha z roku 1357.Hřbitovní kostel P. Marie byl založen ve 13. stol. a po vypálení husity znovu postaven po roce 1459. Ochoz po obvodu kostela byl obnoven za opata Tomáše Sartoria na konci 17. stol. V ochozu jsou umístěny renesanční a empírové náhrobníky a zavěšeny desky s kronikářskými zápisy.

Broumovsko

Broumovsko je malebnou krajinou hor, údolí, skal, roklí, lesů. Příznačné je prolínání krás přírody a historie. Kromě návštěvy turisticky známých Adršbašsko-teplických skál, Vám doporučujeme návštěvu Broumovských stěn, kde i během turistické sezóny naleznete klid a romantická zákoutí.Neopomeňte také navštívit jedinečný soubor barokních kostelů, které byly jako prely citlivě zasazeny do krajiny.

Broumovské stěny

Pásmo zalesněných skalnatých hor mezi Broumovem a Policí nad Metují. Na jihovýchodě začínají Božanovským špičákem (620 m) a pokračují přes Korunu (769 m) a Hvězdu (674 m) k Honskému sedlu, kudy prochází silnice do vnitrozemí a poté se stáčejí do tvaru podkovy až k hranicím s Polskem. Pro své nádherné výhledy do Broumovské kotliny, četné pískovcové útvary, rokle a kaňony, ale i s hustou síť značených cest jsou Broumovské stěny atraktivním turistickým cílem.

Adršbašské a teplické skály

Na západě Broumovského výbězku se nachází přírodní rezervace Adršbašsko-teplické skály. Pískovcová skalní města u Teplic nad Metují a Dolního Adršbachu jsou bezesporu jedním z nejkrásnějších míst České republiky.