Sp.V a KV - Zbraslav

09.05.2011 12:51

Speciální výstava a Klubovka Zbraslav

V pátek odpoledne jsme nabalili auto a vyrazili směr Zbraslav. Konaly se tam dvě výstavy - v sobotu Speciální KCHŠ a v neděli Klubová KCHŠ. Noclehy jsme měli zajištěné přímo v areálu a tak jsme nemuseli spěchat. Po cestě jsme se stavovali ještě do Oder,  pro dva kamarády.

 

Malou Cilinku z Veselského kopce a Nera z Temných nocí. Naskládali jsme se všichni do auta i s jejich páničkem a ujížděli směr Zbraslav. Tam bylo veselo, tolik psích kamarádu pohromadě a nebylo to jako na jiných výstavách. Mohli jsme volně běhat a hrát si. Zase tam byli všichni kamarádi z výstav. V pátek jsme se honili až do tmy. Ráno začala Spec.výstava a naše štěně Ronneček dostal už podruhé VN1. Já jsem se taky snažil a měl jsem V1 CAC, ale jako vždy kamarád Coddy Apri Cherry byl lepší a má BOBA.  To ale nevadí, moje panička byla spokojená a my také. Na druhý den byla klubovka a my jsme skončili celkově takto:

 

Výsledky Spec.výstavy: posuzoval pan Tibor Kohút - Sk

 

Ronny    VN1

Nell      V1 CAC

 

Výsledky Klub.výstavy: posuzoval pan PhDr. Vladimír Mojžíš

 

Ronny        VN1 

Nell         V1 CAC

 

Odersko

Odersko se může pochlubit krásnými přírodními scenériemi. Pro svá půvabná přírodní zákoutí byla tato

část Nízkého Jeseníku vyhlášena přírodním parkem Oderské vrchy.Soustava oderských rybníků je

přírodní rezervací, kolem vede naučná stezka Stříbrný chodník.Nově zřízená cyklotrasa spojuje

moravskou cyklotrasu s Nízkým Jeseníkem. Nedaleko města u Klokočůvku je pozoruhodné poutní místo

Skála Panny Marie. K prameni vody, která tryská přímo ze skály, se pojí pověst o Panně Marii, která

zde za třicetileté války zachránila švédského vojáka před smrtí žízní. Městskou památkovou zónu

tvoří náměstí s renesančními měšťanskými domy, se sochou Nanebevzetí Panny Marie z roku 1785 a s

neoklasicisní kašnou z roku 1897. Kašna je dílem místního rodáka a významného vídeňského sochaře

Emila Zimmermana. Součástí památkové zóny jsou i zbytky středověkého opevnění s polokruhovitou

BAŠTOU z 15. století na Pásové ulici. Nejvýznamnější památkou je gotický kostel sv. Bartoloměje. Z

věže vyzvání nejstarší moravský zvon z roku 1374. Rovněž budova fary, přestavěná do dnešní podoby

roku 1700, patří k chráněným památkám. Mezi farou a kostelem se nachází socha sv. Floriána z roku

1751, po levé straně kostela pískovcový kříž z roku 1871, po pravé straně kamenný sloup sv.Trojice.

K dalším chráněným kulturním památkám města patří barokní sochy sv. Jana Nepomuckého z

roku 1717 a sv. Františka z Assisi umístěné u Církevní střední školy sv. Anežky České. V 18. století

se v Odrách a blízkém okolí těžilo olovo a stříbro. Již v roce 1774 zde byla založena továrna na

vlněné zboží a od poloviny 19. století se rozvinulo soukenictví.