Ve třídě šampiónu jsme měli velkou konkurenci.

Ve třídě šampiónu jsme měli velkou konkurenci.